KINH NGHIỆM MUA NHÀ TRẢ GÓP.Bài 23

Ngày nay nhà trả góp,điện thoại trả góp,xe trả góp,rất phổ biến rồi,ở nước ngoài thì có trước nước ta.Ví -dụ:Hàn Quốc chẳng hạn,nhà và xe hay điện thoại đều trả góp,tất cả người giàu hay người nghèo điều xài điện thoại xin.Xe xin,Nhà xịn,với hình thức này ai cũng …

Xem thêm »